Úvod

PRAVIDLA SOUTĚŽE VYHRAJTE DĚTSKOU ROZKLÁDACÍ SEDAČKU

Pravidla soutěže „Vyhrajte dětskou rozkládací sedačku“

1.Pořadatelem soutěže je Mgr. David Skýba, Tuřanské náměstí 30, 620 00 Brno, IČ 70427704, DIČ: CZ7303074603, ŽL vydaný Magistrátem města Brna, ŽÚ města Brna, č.j. MMB/0318517/2011, sp. značka: ZU/MMB/0318517/2011 (dále jen pořadatel)

2.Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem. Facebook nenese za soutěž žádnou odpovědnost. Veškeré dotazy nebo komentáře musí být směřovány na pořadatele soutěže.

3.Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let (dále jen „soutěžící“) s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která přijímá pravidla této soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou jakýmkoliv způsobem provázány s pořadatelem soutěže.

4.Soutěž probíhá v období od 24. 5. 2015 do 21. 6. 2015 do 23:59 hodin na e-shopu Juchoo na adrese http://www.juchoo.cz/soutez-sigikid-kiko-2015-jaro.html Soutěžící se do soutěže zapojí na základě těchto úkolů: 1) Nakoupit dětské oblečení značky Sigikid v hodnotě nad 499,-, 2) Do poznámky v pokladně uvést heslo: „soutěž“. Výhercem soutěže se stane jeden soutěžící, který bude vylosován pořadatelem.

5.Výherce soutěže bude o výhře informován do 3 dnů od skončení soutěže. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů. Výhra bude následně odeslána do 10 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dnů od ukončení soutěže, výhra propadá a výherce na ni ztrácí nárok.

6.Na výhru nevzniká právní nárok.

7.Účastník soutěže uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla. Rozhodnutí pořadatele je neměnné.

9.Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

V Brně dne 24. 5. 2015

Provozovatel

Mgr. David Skýba

IČ: 70427704

info@juchoo.cz

Kontakty

Bezpečný nákup